ഓണ്‍ലൈന്‍ റിസര്‍വേഷന്‍ ചെയ്‌ത ഉപഭോക്താക്കള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പ്രിന്‍ട്‌ഔട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് E-TICKET PRINT OUT IS COMPULSORY TO ENTER THE AUDITORIUM നാളത്തെ ഓണ്‍ലൈൻ റിസർവേഷൻ നാളെ രാവിലെ തൊടങ്ങും ON LINE RESERVATION FOR TOMORROW STARTS TOMORROW MORNING ONWARDS ഓണ്‍ലൈന്‍ റിസര്‍വേഷന്‍ ചെയ്‌ത ഉപഭോക്താക്കള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പ്രിന്‍ട്‌ഔട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് E-TICKET PRINT OUT IS COMPULSORY TO ENTER THE AUDITORIUM CANCELLATION OF E-RESERVATION NOT ENTERTAINED

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (11:00 AM)
 Matinee (1:45 PM)
 First Show (5:15 PM)
 Second Show (8:45 PM)
 Special Show

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (10:45 AM)
 Matinee (2:00 PM)
 First Show (5:20 PM)
 Second Show (8:45 PM)
 Special Show

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (11:00 AM)
 Matinee (2:00 PM)
 First Show (5:20 PM)
 Second Show (8:30 PM)
 Special Show


Movie Trailer
Papanasam
THINKKAL MUTHAL VELLI VERE
PREMAM
Movie Rating
PREMAM

Testimonials

Our Associates